Căn cứ vào đâu để phân biệt bằng chính khách quan với ý kiến,đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận, giải giúp mình với, môn văn nha

Các câu hỏi liên quan