Câu 1: xác định thành phần trên các trang trình chiếu như -Tiêu đề -Nội dung -Văn bản dạng liệt kê -Tiêu đề của trang, trang nội dung Câu 2 bạn long đã cài phần mềm quét virus sau đó sử dụng phần mềm để tiêu diệt mọi virus trên máy tính của mình. Long đã cho rằng sau đó Còn phải lo lắng về virus có thể lây nan vào máy tính bạn trang ko đồng ý với bạn Cho rằng sau này có thể virus nay vào máy tính Theo em bạn Long hay của Trang đúng và cho biết lý do

Các câu hỏi liên quan