Câu 1. Em có cảnh báo và lời khuyên gì với bạn trong mỗi tình huống dưới đây? a) Bạn em quay video các bạn trong lớp có hành vi bạo lực và đăng lên mạng xã hội. b) Một người bạn sử dụng ảnh em chụp để tham gia cuộc thi ảnh nhưng chưa có sự đồng ý của em.

Các câu hỏi liên quan