Câu 1: Em hãy kể tên một số các tiện ích của hệ điều hành Android hoặc iOS của thiết bị di động mà em biết Câu 2: Các thao tác để tạo một fanpage trên Facebook cho một mục đích thực tiễn Câu 3: Các chức năng của phần mềm bảng tính (Google sheet) và phần mềm trình chiếu (Google slides) chạy trên internet

Các câu hỏi liên quan