Câu 19. Một ẩm điện ghi 220V 1500W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5lít nước có nhiệt độ ban đầu là 22°C,nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K.Hiệu suất của ấm là 90 %. a. Giải thích ý nghĩa con số ghi trên ấm. Âm hoạt động bình thường khi nào? b. Tính nhiệt lượng dùng để đun sôi lượng nước trên và nhiệt lượng ấm nước tỏa ra khi đó. C. Mỗi ngày đun sôi 10 lít nước bằng ấm điện trên với cùng điều kiện đã cho thì trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Biết kWh có giá 2000d giúp mình với mình đang cần gấp ạ

Các câu hỏi liên quan