Câu 4 (1,0 điểm) Có bao nhiêu hình ảnh thiên nhiên được nhắc đến trong đoạn thơ sau? Hình ảnh nào trong đoạn thơ trên gợi cho em nhiều cảm xúc nhất? Có một dong sông xanh Bắt nguồn từ sữa mẹ Có vầng trăng tròn thế Lửng lơ khóm tre làng. Có bảy sắc cầu vồng Bắc qua đồi xanh biếc Có lời ru tha thiết Ngọt ngào mãi vành nôi.

Các câu hỏi liên quan