Câu 71: Cho hai số a, b thỏa mãn 6382 a = 2629 + 1638 và b + 2831 1832. Khi đó a + b = Câu 72: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạch hình vuông bằng 4dm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó? a/ 48dm b/ 12dm c/ 24dm d/ 36dm Câu 73: Biết ngày 15 tháng 9 là thứ Hai. Vậy ngày cuối cùng của tháng 9 là thứ mấy? a/ Thứ Tư b/ Chủ Nhật c/ Thứ Ba d/ Thứ Hai Câu 74: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 9cm. Người ta cắt miếng bìa (dọc theo chiều rộng để được hai phần, một phần hình vuông và một phần hình chữ nhật). Chu vi của phần hình vuông đó là: a/ 36cm b/ 60cm c/ 64cm d/ 32cm

Các câu hỏi liên quan