câu 78: Biết ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2021 rơi vào thứ Năm. Vậy ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2021 là thứ mấy? a/ Thứ Hai b/ Thứ Bảy c/ Chủ Nhật d/ Thứ Sáu

Các câu hỏi liên quan