CHỈ RA CÁCH GIEO VẦN TRONG KHỔ THƠ SAU : CÓ CÁNH ĐỒNG XANH ẤP YÊU ĐÀN CÒ TRẮNG có ngày tháng mưa nắng đọng trên áo mẹ cha

Các câu hỏi liên quan