Cho 0,1gam kim loại magie tác dụng vừa đủ vs dd axit Clohiđric loãng thu được muối và khí. +)Câu này có tính đc nồng độ % không ạ?

Các câu hỏi liên quan