Cho 10,6g Na2CO3 vào dung dịch HCL dư thu đc V lít khí và dung dịch nước

a, tính khối lượng axit phản ứng

b, tính V (đktc)

(Các cao nhân giải nhanh giúp e bài này với ạ)

Các câu hỏi liên quan