Cho 3,136 lít khí CO² (đktc) vào 1 dụng dịch có hòa tan 12,8g NAOH .Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng Giúp mình với ạ!!!

Các câu hỏi liên quan