Cho đoạn trích Thằng Tùng ôm khư khư chồng báo trước ngực. Nó len lỏi đi dọc đường Hàng Mã rồi xuôi theo phố Lương Văn Can. Đèn điện sáng trưng. Một thế giới của tuổi thơ ở đây. Đủ các loại đồ chơi. Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao treo kín lối đi, xếp đầy trong thùng giấy, tràn cả xuống lòng đường. Dòng người, dòng xe đi mua sắm quà trung thu rất đông. Thằng Tùng thẫn thờ nhìn. Có cậu bé, cô bé cũng chỉ trạc tuổi nó ngồi trên những chiếc xe máy đắt tiền bắt bố mẹ đi hết cửa hàng này sang cửa hiệu nọ để chọn mua đồ chơi. Những thứ đồ chơi cao cấp giá hàng trăm, hàng triệu đồng mà chúng vẫn chê khiến bố mẹ chúng phải chạy xe lòng vòng mãi. Nhìn những chiếc đèn ông sao bày la liệt bên đường, thằng Tùng chỉ ước ao có được một chiếc. Nó và em Bi sẽ chơi chung. Nhất định nó sẽ nhường cho cu Bi cầm lâu hơn... Em hãy tìm trạng ngữ Trạng ngữ và từ láy trong đoạn trích là :

Các câu hỏi liên quan

Bài 6. I.Trắc nghiệm: 1/ Nhận biết: Câu 1. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau năm 1945 là A. Ai Cập . B. An-giê-ri. C. Ăng-gô-la. D. Mô-dăm-bích. Câu 2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở: A. Bắc Phi. B. Nam Phi. C. Đông Phi. D. Tây Phi. Câu 5. Nhà hoạt động cách mạng đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là: A. Nen-xơn Man-đê-la. B. Ko-phi A-nan. C.Phi-đen Ca-xtơ-rô. D. Nát-xe. Câu 6. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình châu Phi: A. Ngày càng khó khăn và không ổn định. B. Tương đối ổn định C. Kinh tế khá phát triển D. Nợ nần chồng chất. Câu 7. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kẻ thù chủ yếu của người dân da đen ở Nam Phi là A. chủ nghĩa A-pác-thai. B. chủ nghĩa thực dân cũ và mới. C. chủ nghĩa thực dân cũ. D.chủ nghĩa thực dân mới. Câu 8 . Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là A. phân biệt chủ tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen. B. cấm người da đen kết hôn với người da trắng . C. bóc lột tàn bạo người da đen. D. đàn áp, tước quyền tự do của người da đen . Câu 9. Nen-xơn Man-đê-la là A. lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. B. lãnh tụ của phong trào chống bọn thực dân ở châu Phi. C. lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. D. lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la. Help tôi với mn