Cho đường tròn (C) : x^2 +y^2 -4x +2y+1=0 và đường thẳng d : 2x -y+2 =0 .hãy viết phương trình của đường tròn (C`) là ảnh của (C) qua phép đối xứng trục d LỜI GIẢI : * ĐƯỜNG TRÒN (C ) có tâm I (2;-1) và bán kính R=2 gọi H là chân đường vuông góc của I lên d ==>IH vuông góc với d ==> IH: X+2Y+C =0 GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH CÁI LỜI GIẢI Ở DÒNG CUỐI VỚI Ạ , MN KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ RA ĐƯỢC NHƯ VẬY . GIẢI CHI TIẾT RÕ GIÚP MN VỚI Ạ ,CẢM ƠN .

Các câu hỏi liên quan