cho góc nhọn xOy lấy điểm A và B lần lượt trên các tia Ox và Oy sao cho OA=OB ,kẻ AH vuông với Oy tại H và BK vuông với Ox tại K a) chứng minh OH=OK b) Gọi M là giao điểm của AH và BK .chứng minh tam giác MAK = tam giác MBH c) Gọi E là trung điểm của AB , chứng minh3 điểm O,M,E thẳng hàng

Các câu hỏi liên quan