Cho hàm số bậc nhất: y= 2x + m, có đồ thị là đường thẳng ( d ) b) Tìm m để ( d ) song song với đường thẳng y = ( m^2 + 1 )x + 1

Các câu hỏi liên quan