Cho hình chữ nhật ABCD có góc BDC=30 độ.Hạ CE vuông góc BD (E thuộc BD).CE cắt tia phân giác của góc ADB tại M.Hạ MF vuông góc AB( F thuộc AB).Hạ MK vuông góc AD ( K thuộc AD). a/CMR:tam giác MDC đều và góc DMB bằng 90 độ b/Chứng minh tam giác MEB= tam giác BFM và BMFE hình thang cân. c/Chứng minh K,F,E thẳng hàng Giúp mình vsssss ạ