Cho hình thang ABCD (AB//CD), 2AB=CD. Gọi M là trung điểm CD a) Tìm các vectơ bằng vectơ AB b) Tính độ dài vectơ AD và vectơ BC GIÚP EM BÀI NÀY VỚI. MAI EM KIỂM TRA GIỮA KỲ!!!!

Các câu hỏi liên quan