cho mình hỏi nguyên tố hóa học nào là kim loại có nhiều hóa trị ạ

Các câu hỏi liên quan