CHO TAM giác ABC cân tại A, BE là đường trung tuyến , qua E kẻ đường thẳng song sông với BC vắt AB tại D a)chứng minh BCED là hình thang cân b)gọi F là giao đểm của hai đường chéo của tứ giác BCED .chứng minh F thuộc đường trung trực của DE

Các câu hỏi liên quan