Cho tam giác ABC cân tại A. Đường phân giác BM và cn a) chứng minh nm//bc b chứng minh nm=mc c) chứng minh bnmc là hình thang cân

Các câu hỏi liên quan