Cho tam giác ABC có AB = AC . M là trung điểm của BC trên tia BA lấy D và E trên tia CA sao cho BD = CE a, Chứng minh : ΔABM = ΔACM và AM vuông góc với BC b, Chứng minh : ΔBDM = Δ CEM c, Chứng minh DE //BC Lưu ý : vẽ cả hình

Các câu hỏi liên quan