Cho tam giác ABC có góc BAC = 60 độ. BD và CE lần lượt là tia phân giác của góc B và góc C. BD và CE cắt nhau tại I. a) Tính góc BIC b) Tia phân giác của BIC cắt BC tại M. Chứng minh ID = IE.

Các câu hỏi liên quan