cho tam giác abc vuông tại a(ab>ac) đương cao ah từ h kẻ hn vuông tại ac, hm vuông tại ab (n thuộc ac, m thuộc a) trên tia đối của tia nh lấy điểm e sao cho ne=nh a) tứ giác amhn là hình gì ?vì sao? b)cm tứ giác amne là hình bình hành c) gọi o lad giao diểm của mn và ah, em cắt ah taih g cm ae = 60g

Các câu hỏi liên quan