Cho Tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM gọiD là trung điểm của AN.Trên tia đối tí DM lấy điểm E sao cho DE=DM chứng minh

a)EM vuông góc AB

b) tứ giác AEMC ,AEBM là hình gì?

Các câu hỏi liên quan