Cho tam giác đều ABC cạnh a. M, N lần lượt là trung điểm BC, CA. Dựng các vectơ sau và tính độ dài của chúng:(làm c với d thôi nha) Câu c làm theo cách kẻ đường phân giác CP Câu d làm theo cách ngắn nhất k giống trên mạng ạ!!!!

Các câu hỏi liên quan