Cho tứ diện ABCD có các điểm M và N lần lượt là trung điểm của AC và AD.O là một điểm bên trong tam giác BCD.tìm giao điểm của a) MN và (ABO) b)AO và (BMN) *vẽ hình luôn hộ em với ạ

Các câu hỏi liên quan