cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Các câu hỏi liên quan

Câu 13. Khi phát hiện tệ nạn ma túy cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì? a. Cách ly đối tượng b. Đe dọa đối tượng c. Xa lánh đối tượng d. Cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền Câu 14 . Ma túy là chất được chiết xuất từ loại cây nào dưới đây? a. Cây Côca b. Cây Cần sa c. Cây Anh túc d. Cả a, b, c đều đúng Câu 15. Thuốc lắc là dạng ma tuý gì? a. Ma tuý công nghiệp b. Ma tuý tự nhiên c. Ma tuý bán tổng hợp d. Ma tuý tổng hợp Câu 16.. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây? a. 3 tháng đến 2 năm b. 3 năm đến 3 năm c. 3 tháng đến 4 năm d. Không bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy Câu 17. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù với mức nào dưới đây? a. 1 năm đến 3 năm b. 2 năm đến 5 năm c. 2 năm đến tù chung thân d. 3 năm đến 7 năm Câu 18. Theo điều 192 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chất ma tuý, bị xử phạt với mức nào dưới đây? a. Từ 06 tháng đến 05 năm b. Từ 06 tháng đến 06 năm c. Từ 06 tháng đến 07 năm . d. Từ 06 tháng đến 10 năm Câu 19. Theo điều 193 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ, sung năm 2009 thì tội sản xuất trái phép chất ma tuý thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây? a. Từ 01 năm đến 10 năm b. Từ 02 năm đến 15 năm c. Từ 02 năm đến chung thân d. Từ 02 năm đến tử hình Câu 20. Theo điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ, sung năm 2009 thì tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thì bị xử lý hình sự với mức nào dưới đây? a. Từ 02 năm đến 05 năm b. Từ 02 năm đến 07 năm c. Từ 02 năm đến chung thân d. Từ 02 năm đến tử hình Câu 21. Theo điều 197 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù với mức nào dưới đây? a. Từ 03 tháng đến 03 năm b. Từ 02 năm đến tù chung thân c. Từ 03 tháng đến 07 năm d. Từ 03 tháng đến 10 năm Câu 22. Theo điều 198 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù với mức nào dưới đây? a. Từ cảnh cáo đến 03 năm (cho hưởng án treo) b. Từ 02 năm đến 07 năm c. Từ 02 năm đến 15 năm d. Từ 10 năm đến chung thân Câu 23. Có bao nhiêu hình thức cai nghiện ma tuý? a. 2 hình thức b. 3 hình thức c. 4 hình thức d. 5 hình thức Câu 24. Người nghiện ma túy có thể cai nghiện ở đâu? a. Tại gia đình b. Tại cộng đồng c. Tại cơ sở cai nghiện d. Tất cả các đáp án trên Câu 25. Hình thức cai nghiện tại gia đình được áp dụng đối với người nghiện thuộc trường hợp nào? a. Người tự nguyện cai nghiện b. Người bị bắt buộc cai nghiện c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều không chính xác Câu 26: Hãy nêu một số tác hại của thuốc lá điện tử gây ra cho người sử dụng? Câu 27: Khi phát hiện bạn sử dụng thuóc lá điện tử chúng ta cần làm gì? giúp với mai tui đi thi rung chuông vàng