Có thể hơi khó nhìn nhưng mong các bạn giải thích cho mình câu 3 và 4 sao lại chọn đáp án đó với ạ 50đ luôn â

Các câu hỏi liên quan