Có ý kiến cho rằng để thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân thì chính phủ mỗi nước nên in thật nhiều tiền giấy để đưa vào lưu thông Em có đồng ý với ý kiến trên không vì sao

Các câu hỏi liên quan