cứu gấp ạ , 5 phút nữa là phải lm r , cứu với ạ

Các câu hỏi liên quan