Đề bài: Dịch sang Tiếng Anh

1.Ngôi nhà này đẹp hơn ngôi nhà kia

2.Trường học của tôi hiện đại hơn trường học của cậu ấy

3.Bài tập này khó hơn bài tập kia

4.Tiếng Anh của chị tôi tốt hơn tiếng Anh của tôi

5.Chiếc xe hơi đắt hơn chiếc xe máy

Mong mn giúp mình ạ mình đang cần gấp

Các câu hỏi liên quan