Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, T (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ vất vả để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh vừa hiệu quả.Hỏi a, Em có đồng ý với đề nghị của T không vì sao b, Nếu ở lớp em có hiện tượng đó em sẽ cư xử như thế nào ?

Các câu hỏi liên quan