để có thể phối giống cho nhiều con cái trong cùng 1 thời điểm thì sử dụng phương pháp nhân giống nào? vì sao phương pháp đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi??

Các câu hỏi liên quan