Để điện trở dây dẫn nhỏ thì ta nên chọn dây như thế nào Một bóng đèn có ghi 220V 75W khi mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 220 v trong thời gian 50 phút thì điện năng mà đèn tiêu thụ là bao nhiêu

Các câu hỏi liên quan