Để hoàn thành công việc trong 8 giờ cần 45 công nhân. Hỏi nếu bổ sung thêm 15 công nhân ( với cùng năng suất như thế ) thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ ?

Các câu hỏi liên quan