Đề : viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật thầy đuy sen trong tác phẩm người thầy đầu tiên của tác giả Ai tơ ma tốp Dàn ý : Mở bài : - Gioi thiệu tác phẩm và nhân vật, nêu khái quát ấn tượng về nhân vật tôi Thân bài : - Phân tích đđ của nhân vật ( chỉ ra đặc điểm của nhân vật cùng các bằng chứng,lí lẽ) ((ít nhất phải nêu đc 2 đặc điểm )) Kết bài : Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật

Các câu hỏi liên quan