Để vượt qua được những khoảnh khắc đó, bạn phải tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc, kiểu điểm tựa luôn luôn ở đó, luôn luôn cho bạn lời khuyên và không bao giờ rời xa bạn. Đến cái bóng cũng rời xa bạn khi bạn đi vào bóng tối, nhưng điểm tựa thì không, hãy tìm kiếm một điểm tựa- một tâm điểm như thế. Thứ mà tôi gọi là trọng tâm cuộc đời. Câu hỏi: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong đoạn trên Em đang cần gấp ạ

Các câu hỏi liên quan