đọc bài Truyện Cá Rô Ron không vâng lời mẹ và trả lời câu hỏi 1. Có bạn cho rằng việc rô ron bơi theo dòng nước là 1 việc làm vừa đáng thương vừa đáng trách. Em có đồng tình ý kiến đó không? vì sao? 2. Rút ra cho mình từ câu chuyện trên 3. Viết đoạn văn từ 3-5 câu kể về 1 lần em không nghe lời mẹ và hậu quả của nó

Các câu hỏi liên quan