Đọc đoạn thơ sau:"Những giọt sương lặng vào lá cỏ/ Qua nắng gắt, qua bão tố/ Vẫn giữ lại cái mát xanh/ Vẫn long lanh,bình thản trước vầng dương" Từ ý nghĩa đoạn thơ trên em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sức mạnh của sự bền bỉ, kiên trì trong cuộc sống

Các câu hỏi liên quan