Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết đặc điểm của Gió mùa mùa đông ở nước ta về: Hướng gió, thời gian hoạt động, đặc điểm thời tiết và phạm vi ảnh hưởng.

Các câu hỏi liên quan