em hãy viết một thông điệp về việc bảo vệ di sản đối với du khách khi đến thăm khu du lịch Vườn quốc gia Ba Bể.

Các câu hỏi liên quan