Em vẽ dòng sông khúc khuỷu Vòng quanh, ôm luỹ tre làng Nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang Dưới hàng thuỳ dương lá biếc Đàn bướm nhỏ xinh, tinh nghịch Vờn bay bên nhuỵ hoa vàng Một con thuyền nan nho nhỏ Chở mùa xuân về mênh mang 1)cách gieo vần 2)xdinh từ tượng hình và nêu tác dụng ở khổ thơ 1 3)từ vb em rút ra bài học gì

Các câu hỏi liên quan