giải giúp em ạ em rất cần, không trùng với gg ạ

Các câu hỏi liên quan