Giải hộ e mik với. Mik cần gấp cho tam giác ABC: có góc A + 3.C = 180 a) CTR: góc B = 2. C b) tia phân giác của góc B cắt AC ở E. Qua E kẻ một đường thẳng song song với BC cắt AB tại F. CTR: EF là tia phân giác của góc AEB

Các câu hỏi liên quan