giải và vẽ hình giúp mik vs ạ mik cần gấp ngay và luôn ạ Bài 11: Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d không giao nhau. Từ M bất kỳ trên d kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với (O), (A,B là các tiếp điểm). Kẻ OH vuông góc với d tại H. Dây AB cắt OH ở I và cắt OM ở K. a. Chứng minh 5 điểm O, A, M, H, B cùng thuộc một đường tròn. b. Chứng minh: OI. OH = OK. OM = R^2. c. C/m Khi M chạy trên d thì K luôn thuộc một đường tròn cố định.

Các câu hỏi liên quan