giúp câu này với ạ, mình cần gấp trong 30 phút nữa ạ

Các câu hỏi liên quan