Giúp em với ạ:

Bài 5*: Tính tổng:

A = 1 + (-2) + 3 + (-4) + + 19 + (-20)

B = 1 - 2 + 3 - 4 + + 99 - 100

C= 1 + 2 - 3 - 4 + . + 97 + 98 + 99 - 100

Mong dc giúp ạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ 🫶

Các câu hỏi liên quan