Giúp em với ak em sắp đi hok rồi chỉ cần ghi mỗi câu trả lời thôi ak em cảm ơn nhiều lắm ak

Các câu hỏi liên quan