Giúp em với các idol ơi theo công thức tỉ lệ thuận ạ

Các câu hỏi liên quan